24 Απρ 2013

Κάποιοι προβληματισμοί από τη ΣΑΦ/εαακ στο Μουσικό σχετικά με το ζήτημα τις Πτυχιακής ΕργασίΠερί «Πτυχιακής εργασίας»

Τι ισχύει
Με βάση τον οδηγό σπουδών, προϋπόθεση για την απόκτιση θέματος πτυχιακής εργασίας είναι ο  φοιτητής να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Επίσης, το θέμα της πτυχιακής εργασίας πρέπει να εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης.

Τι προβλήματα παρουσιάζονται
·         Λόγο της δέσμευσης που προκαλεί το να πρέπει να έχεις περάσει όλα τα μαθήματα κορμού το υπάρχον καθεστώς ενδέχεται να ευθύνεται για την καθυστερημένη λήψη θέματος πτυχιακής εργασίας, άρα και του πτυχίου, για πολλούς φοιτητές.
·         Επίσης δημιουργεί κάποια παράδοξα, όπως πχ: Για να αναλάβει ενας φοιτητής μια πτυχιακή εργασία με θέμα τις σύγχρονες συμφωνικές ορχήστρες, οφείλει να έχει περάσει το μάθημα της παρασημαντικής της ψαλτικής τέχνης (υποχρεωτικό κορμού) και όχι το μάθημα «η συμφωνική ορχήστρα μετά το 1950» (επιλογής πρώτης κατεύθυνσης). Ή για να ασχοληθεί κάποιος με τους ρυθμούς στη μουσική της αρχαίας Ελλάδας οφείλει να έχει περάσει «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (υποχρεωτικό κορμού) και όχι «Ρυθμική Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής» (ελεύθερο επιλογής).
·         Το να υπάγεται το θέμα της πτυχιακής υποχρεωτικά στην κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει ο φοιτητής «σπάει» τον ενιαίο γνωστικό χαρακτήρα του πτυχίου. Επίσης, αντικείμενα του μουσικολόγου τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υπάρχουσες κατευθύνσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποτελέσουν θέμα πτυχιακής εργασίας (π.χ. Παιδαγωγικά της Μουσικής, Μουσική και άλλες Τέχνες, Μουσικοκριτική κ.α.)

Ποια είναι η πρότασή μας
Κατανοούμε το σκεπτικό των προϋποθέσεων που θέτει το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, την εξασφάλιση δηλαδή ενός επιστημονικού υποβάθρου ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας την πτυχιακή εργασία. Παρολ’ αυτά, θεωρούμε ότι η παραπάνω προϋπόθεση δεν είναι και η μοναδική η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί και να εξασφαλίσει το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο.
Θεωρούμε ότι κανένα μάθημα δεν είναι πιο σημαντικό από τα άλλα και ότι το καθένα έχει το ειδικό του βάρος. Γι αυτό, προτείνουμε ως τυπική προϋπόθεση αντί για τα 38 μαθήματα υποχρεωτικά κορμού (23) και υποχρεωτικά κατεύθυνσης (15) ο φοιτητής να έχει περάσει 38 μαθήματα όποιασδήποτε κατηγορίας. Επίσης, επειδή η πτυχιακή εργασία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική επικοινωνία και συνεργασία φοιτητή με επιβλέποντα καθηγητή, αν ο δεύτερος κρίνει ότι πέρα από τα 38 μαθήματα που ήδη έχει περάσει ο φοιτητής απαιτούνται κάποια επιπλέον ώστε να μπορεί ο φοιτητής να ανταποκριθεί να συνεννοείται προσωπικά με τον εκάστοτε φοιτητή.
Επίσης, για να εξασφαλιστεί η ακαδημαϊκή και επαγγελματική ενιαιότητα και συνοχή του πτυχίου, αλλά και για να μπορούν να επιλεγούν θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υπάρχουσες κατευθύνσεις, να μην είναι υποχρεωτικό ο φοιτητής να επιλέγει αντικείμενο από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει. Με προϋπόθεση βέβαια ότι ο επιβλέποντας καθηγητής θα αποδεχτεί τη συνεργασία.