11 Απρ 2013

Παρεμβαίνουμε πολιτικά, δίνοντας χρώμα στη σχολή, ομορφαίνοντάς τη!

αΝΤιστεκΟμαστε
αντιδΡουμΕ με 
ΜουσΙκή και 
ΦΑντασία στη
ΣχΟΛή
αλΛΑζοντας
συνειδήΣεΙς