4 Νοε 2012

θέσεις εργασίας για μουσικούς στο τμήμα εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ

Εκπαιδευτές στο ΚΕΘΕΑ

Εως τις 9 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως εκπαιδευτών, τις οποίες προτίθεται να καλύψει το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ).

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες:
- ΤΕ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, δύο θέσεις, και
- ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, δύο θέσεις.

Από μία θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες ΠΕ Μουσικολογίας, ΠΕ ή ΤΕ Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ηχου και Μουσικών Οργάνων, ΔΕ Εικονοληψίας, ΔΕ Σκηνοθεσίας, ΠΕ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ΠΕ Πληροφορικής.