6 Νοε 2012

Τι προβλέπεται για τους μισθούς των μουσικών στο Μνημόνιο 3, που θέλουν να περάσουν...

Στον καιρό της κοινωνικής εξαθλίωσης, της συντριβής του βιωτικού επιπέδου και της παντελούς αδιαφορίας σε ζητήματα πολιτισμού, δεν περιμέναμε ότι θα οι μισθοί που προβλέπονται για τους μουσικούς στις μεγάλες ορχήστρες θα είναι αντάξιες της χρόνιας και επιζήμιας εκπαίδευσης των μουσικών και της καλλιτεχνικής προσφοράς τους.
Ένας Μουσικός λοιπόν σε μία από τις κρατικές ορχήστρες της χώρας μας θα αμοίβεται με τον μισθό των 886 ευρώ, μεικτά. Δηλαδή, πρέπει να ζει με περίπου 600-700 ευρώ.

Αντιγράφουμε
"Ο μηνιαίος μισθός του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και την Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της κατηγορίας Μουσικού, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Αρχιμουσικός Εξάρχων     1,47
Κορυφαίος Α'                    1,41
Κορυφαίος Β'                    1,30
Μουσικός                          1,00

Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του μουσικού ορίζεται στα 886 ευρώ."