7 Σεπ 2012

EΓΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι  νεοεισαχθέντες  φοιτητές  του  Τμήματος  Μουσικών  Σπουδών (www.music.uoa.gr) του Παν/μίου Αθηνών ακαδ. έτους  2012-2013 μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων  καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοιν.Κριτήρια, Μουσουλμάνοι) θα  εγγραφούν στο Τμήμα την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 στο Αμφιθέατρο αριθ. 314 (3ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής). Το Αμφιθέατρο βρίσκεται απέναντι από την είσοδο της Γραμματείας του Τμήματος ( 3ος όροφος γραφείο 321).
Ώρα προσέλευσης για όλους 09:30π.μ. και ώρα λήξης των εγγραφών 12:30μ.μ.


 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
-Αίτηση για εγγραφή (λαμβάνεται από τη Γραμματεία)
-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο.
-Υπεύθυνη δήλωση (λαμβάνεται από τη Γραμματεία) στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
-Στυλό
-Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
-Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).
-Bεβαίωση Διαγραφής (Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων  και εισάγεται με τις φετεινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος).          
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία 12-30 Σεπτεμβρίου με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε  ούτε με την ανωτέρω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
Επισημαίνεται ότι κατά την εγγραφή των επιτυχόντων με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων δεν απαιτείται κανένας επιπλέον έλεγχος από τις Γραμματείες των τμημάτων, όπως απαιτούνταν πέρυσι. Ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών έχει ήδη υλοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες. Επιπλέον, από το Υπουργείο Παιδείας θα γίνει περαιτέρω δειγματοληπτικός έλεγχος σε Λύκεια όλης της χώρας.
Επιπροσθέτως μετά το τέλος των εγγραφών, και ώρα 13:00μ.μ. στην αίθουσα 921 (9ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των νεοεισαχθέντων φοιτητών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο Μαλιάρα.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ www. minedu.gov.gr –Εγκύκλιος εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2012-2013.
 
 
 
                                                            ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ