28 Σεπ 2012

Αίτηση για Κάρτα Σίτισης

Διευκρίνιση για τη συμπλήρωση της αίτησης για την έκδοση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης των Προπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης των Προπτυχιακών Φοιτητών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα my-studies.uoa.gr/sitisi. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των λογαριασμών της υπηρεσίας my-studies.uoa.gr. Οι πρωτοετείς φοιτητές και όσοι δεν έχουν κωδικό μπορούν να τον αποκτήσουν μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr.
Ο φοιτητής στη συνέχεια εκτυπώνει την αίτηση και την υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος.

Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καθηγητής Θεόδωρος Δ. Λιακάκος