5 Σεπ 2012

Ανακοίνωση ακροάσεων για νέους αρχιμουσικούς, από Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει τη διεξαγωγή ακροάσεων για νέους αρχιμουσικούς, με σκοπό τη συνεργασία τους με την Ε.Λ.Σ. σε μελλοντικές παραγωγές της. Στις εν λόγω ακροάσεις, μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν γεννηθεί μετά από την Ιανουαρίου 1972.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία μουσική και γενική κατάρτιση, άριστη γνώση του συμφωνικού και οπερατικού ρεπερτορίου, καθώς και ικανότητα διαχείρισης συνόλων.


Η διαδικασία επιλογής θα διεξαχθεί σε δύο (2) κύκλους, ως εξής:

1ος Κύκλος:  Εξέταση υποψηφίων βάσει τυπικών προσόντων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
- Δίπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας, σχολών Διεύθυνσης Ορχήστρας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης ή Ανώτερης Σχολής μουσικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή  αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ)], σχολών Διεύθυνσης Ορχήστρας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης ή Ανώτερης Σχολής μουσικής κατεύθυνσης χώρας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή άλλων αναγνωρισμένων από το ΥΠΠΟΤ ωδείων, στα οποία λειτουργεί Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.
- Δόκιμη επαγγελματική προϋπηρεσία στη διεύθυνση και διδασκαλία μουσικών συνόλων, με αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συμφωνικές συναυλίες ή και παραστάσεις όπερας. H προσκόμιση προγραμμάτων παραστάσεων, ντοκουμέντων εικόνας και ήχου, κριτικών κ.λπ. καθώς και η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, με παράλληλη καλή γνώση τουλάχιστον δύο (2) ξένων γλωσσών (κυρίως ιταλικής και κατά δεύτερο λόγο γαλλικής, γερμανικής ή αγγλικής), αποδεικνυόμενη με προσκόμιση σχετικών τίτλων, θα συνεκτιμηθούν υπέρ των υποψηφίων.

2ος Κύκλος:  Οι προκριθέντες στον 2ο κύκλο, θα κληθούν να διευθύνουν την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώπιον κριτικής επιτροπής, κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2012, στα ακόλουθα:

1. Wolfgang Amadeus Mozart:
α) Εισαγωγή από την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» (Die Zauberflöte) μέχρι και το δεύτερο Adagio (Adagio – Allegro – Adagio)
β) Το ρετσιτατίβο του Ταμίνο: «Die Weisheitslehre dieser Knaben …» από το φινάλε της Α΄ Πράξης, μέχρι το Andante
2. Giuseppe Verdi: Εισαγωγή από την όπερα: «Η δύναμη του πεπρωμένου» (La forza del destino)
3. Johann Strauss: «Αυτοκρατορικό βαλς» (Kaiser-Walzer), έργο 437
4. Ludwig van Beethoven: Α΄ μέρος από την Συμφωνία αρ. 5 σε ντο ελάσσονα, έργο 67
5. Gaetano Donizetti: Συνοδεία άριας από την όπερα «Το ελιξίριο του έρωτα» (L’elisir d’amore):
α) «Udite o Rustici», άρια του Ντουλκαμάρα, Α΄ πράξη, β΄ σκηνή
β) «Della crudele Isotta», καβατίνα της Αντίνας, Α΄ πράξη, α΄ σκηνή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και την 5η Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 14.00, στις υπηρεσίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 105 64 Αθήνα) κατά τις ώρες 8:00 – 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας: 210 3711200).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα προμηθεύονται από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. ή ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο www.nationalopera.gr, τα ακόλουθα:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία
2. Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή)
3. Τίτλους απασχόλησης σε λυρικά θέατρα, μουσικά σύνολα κλπ.
4. Αποδεικτικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του υποψηφίου (όπως προγράμματα παραστάσεων, ντοκουμέντα εικόνας και ήχου, κριτικές κλπ.)

Πληροφορίες: κ. Μαρία Αγγελοπούλου – Γραφείο Ο.Λ.Σ., κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας: 210 3615121).


http://www.nationalopera.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=231