30 Σεπ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ

Ο Δήμος Καβάλας και το Δημοτικό Ωδείο προκηρύσσουν διαγωνισμό σύνθεσης με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης (26 Ιουνίου 1913).
Τα έργα, διάρκειας 4-7 λεπτών, μπορούν να είναι γραμμένα είτε α) για τετράφωνη νεανική χορωδία SATB με συνοδεία πιάνου, είτε β) για τρίφωνη παιδική χορωδία SMA (soprano-mezzo soprano-alto) με συνοδεία πιάνου. Επομένως, οι μουσικές απαιτήσεις των συνθέσεων πρέπει να ανταποκρίνονται στις φωνητικές και τεχνικές δυνατότητες χορωδών αυτής της ηλικίας.
Οι διαγωνιζόμενοι θα μελοποιήσουν ένα απόσπασμα από τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού (στροφές 141-142, 144-147), με την ακόλουθη σειρά:

141
“Παλληκάρια μου! Οι πολέμοι για σας όλοι είναι χαρά,
και το γόνα σας δεν τρέμει στους κινδύνους εμπροστά.
142
Απ’ εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική,
αλλά ανίκητη μια μένει που τες δάφνες σας μαδεί.
144
Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή
καθενός χαμογελάει, «πάρ’ το», λέγοντας, «και σύ».
145
Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά·
μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά.
146
Από στόμα οπού φθονάει, παλληκάρια, ας μην ’πωθεί
πως το χέρι σας κτυπάει του αδελφού την κεφαλή.
147
Μην ειπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά:
«Εάν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά».”

Στα τρία (3) βραβευθέντα έργα θα δοθούν χρηματικά έπαθλα (η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο από τα βραβεία):
Α΄ Βραβείο Β΄ Βραβείο Γ΄ Βραβείο
500 € 300 € 200 €
Επιπλέον, οι βραβευθείσες συνθέσεις θα παρουσιαστούν στην Καβάλα σε ειδική συναυλία για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013.
Τα έργα θα υποβληθούν στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (υπόψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή), Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα, μέσα σε φάκελο, ως εξής:
Στην παρτιτούρα θα υπάρχει μόνον ένας πενταψήφιος κωδικός από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (εάν πρόκειται για γράμματα, μόνο κεφαλαία). Στον φάκελο αποστολής θα υπάρχει ως μοναδική ένδειξη ο ίδιος πενταψήφιος κωδικός (εξωτερικά, στη θέση του αποστολέα). Ο φάκελος θα εμπεριέχει και άλλον σφραγισμένο φάκελο με μοναδική ένδειξη τον ίδιο πενταψήφιο κωδικό (εξωτερικά), στον οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία του συνθέτη και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της συμμετοχής είναι η ρητή και κατηγορηματική, ενυπόγραφη δήλωση του δημιουργού ότι το έργο δεν έχει εκτελεστεί δημόσια.
Την πενταμελή Κριτική Επιτροπή απαρτίζουν οι: Χρήστος Σαμαράς (Πρόεδρος, Καθηγητής Σύνθεσης της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Μαρία Μελιγκοπούλου (Διευθύντρια Χορωδίας, Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου), Νίκος Σολομωνίδης (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών), Γιάννης Αγγελάκης (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών) και Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος (Πιανίστας-Μουσικολόγος, Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας).

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή κούριερ). Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί έως τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, τηλ: 2510.222119 | E-mail: info@dok.gr.