17 Ιαν 2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕισαγωγή


Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την εξοντωτική πραγματικότητα που έχουν οδηγήσει οι πολιτικές των μνημονίων. Ο ελληνικός λαός πληρώνει ένα τίμημα για μια κατάσταση για την οποία δεν είναι υπεύθυνος ενώ γίνεται το ευρωπαϊκό πειραματόζωο για την αναδιαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στα πρότυπα των «ανταγωνιστικών» οικονομιών της Κίνας, της Ινδίας ή της Βουλγαρίας. Μια κοινωνία στην οποία πάνω από τους μισούς της νέους είναι άνεργοι ενώ περισσότεροι από 3.000.000 άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας δεν είναι βιώσιμη.
                                          
Από αυτή την πραγματικότητα το πανεπιστήμιο και ο πολιτισμός δεν θα μπορούσαν να μείνουν απ’ έξω. Οι νόμοι Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου, σε συνδυασμό με την προκλητική κρατική υποχρηματοδότηση δημιουργούν μία ασφυκτική κατάσταση για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αντίστοιχα, η μνημονιακή λογική η οποία αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως πολυτέλεια δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν πολιτιστικές πρωτοβουλίες, ενώ η εργασιακή πραγματικότητα για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον πολιτισμό είναι οριακή.

Μπορεί τα όσα βιώνει ο καθένας από εμάς στην εποχή της κρίσης να είναι συντριπτικά, δεν ξεχνούμε τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των σπουδών μας, το περιεχόμενο σπουδών του τμήματός μας και την εργασιακή μας προοπτική. Για όλα αυτά οφείλουμε να έχουμε λόγο και άποψη, ενώ μέσα από δράσεις μας να διεκδικήσουμε τη βελτίωσή τους.

Σχόλια για το πρόγραμμα σπουδών
Το τμήμα μας έχει ένα ενδιαφέρον και εκ πρώτης όψεος πλούσιο πρόγραμμα σπουδών. Παρολ’ αυτά πολλοί από εμάς αισθανόμαστε ένα «κενό», σα να μην ανταποκρίνεται επαρκώς το τμήμα στις αρχικές μας σκέψεις αναφορικά με αυτό. Οι λόγοι είναι πολλοί, από τη φειδωλή χρηματοδότηση του τμήματός μας και τους πρόσφατους νόμους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έως το πρόγραμμα σπουδών αυτό καθ’ αυτό. Επιγραμματικά, έχουμε κωδικοποιήσει τα παρακάτω:

Απουσία πρακτικών μαθημάτων
Είναι κοινός τόπος ότι το τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μουσική ακαδημία. Δεν είναι άλλοστε αυτή η φυσιογνωμία του. Η  προοπτική αυτή όμως απέχει χάσμα έως τη σημερινή πραγματικότητα, όπου η όποια προσέγγιση της μουσικής γίνεται αμειγώς θεωρητικά.  Έχουμε φτάσει στο σημείο να ολοκληρώνουμε ένα πενταετές πρόγραμμα, 52 μαθημάτων, στο οποίο να μην έχουμε παίξει, τραγουδήσει ή γράψει ούτε μια νότα. Με τον τρόπο αυτό το πτυχίο μας δεν έχει την ακαδημαϊκή αρτιότητα που θα μπορούσε, ενώ οι ομοειδής σχολές της επαρχίας,  οι οποίες διατηρούν σε ένα βαθμό πρακτικά μαθήματα, έχουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε εμάς. Η φετινή παύση του μαθήματος του ταμπουρά είναι ενδεικτική. Ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών με κάποια πρακτικά μαθήματα θωρακίζει το πτυχίο μας απέναντι σε κακεντρέχιες και αθέμιτους ανταγωνισμούς από ομοειδή τμήματα, δημιουργεί ένα αρτιότερο προφίλ αποφοίτου, ενώ εξασφαλίζει με καλύτερους όρους την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων του, κυρίως στη μουσική εκπαίδευση και στα μουσικά σχολεία. Η όποια προσθήκη πρακτικών μαθημάτων πρέπει να μεριμνηθεί ώστε να μη γίνει με τρόπο ο οποίος να βαραίνει το ήδη βεβαρυμένο πρόγραμμα των φοιτητών και να εντατικοποιεί τις σπουδές τους. Αντίθετα, πρέπει να γίνει με γνώμονα την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους κατοχύρωση.

Δηλώσεις μαθημάτων
Ένα ουσιαστικό τροχοπέδη για την οργάνωση της φοίτησης καθενός από μας και της έγκαιρης απόκτισης του πτυχίου είναι ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που δικαιούται να δηλώσει ο κάθε φοιτητής το εξάμηνο. Ο αριθμός των επτά μαθημάτων δεν εξασφαλίζει καμία ευελιξία στο πως θα διαρθρώσει ο κάθε φοιτητής τις σπουδές του, ενώ είναι ο μικρότερος σε ολόκληρη τη φιλοσοφική. Ενδεικτικά, Θεατρικών Σπουδών, Φ.Π.Ψ. και Πρόγραμμα Ψυχολογίας 10 μαθήματα / εξάμηνο, ενώ στο αντίστοιχο τμήμα των Μουσικών σπουδών της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει όριο. Ειδικά στο τμήμα μας, η κατάσταση δυσχεραίνεται με την ιδιαιτερότητα των δισεξαμηνίων μαθημάτων. Απαιτούμε την αύξηση του αριθμού των μαθημάτων όπου μπορεί να δηλώσει κάθε φοιτητής ανά εξάμηνο, ενώ για τα δισεξαμηνιαία μαθήματα να είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους και στα δύο εξάμηνα μόνο την πρώτη χρονιά δήλωσής τους. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν καταφέρει να περάσει κάποιο δισεξημινιαίο μάθημα, την επόμενη χρονιά να μπορεί να επιλέξει να δηλώσει το μάθημα είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο.


Πτυχιακή εργασία
Με βάση τον οδηγό σπουδών, προϋπόθεση για την απόκτιση θέματος πτυχιακής εργασίας είναι ο  φοιτητής να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Κατανοούμε το σκεπτικό της παραπάνω προϋπόθεσης, την εξασφάλιση δηλαδή ενός επιστημονικού υποβάθρου ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας την πτυχιακή εργασία. Παρολ’ αυτά, θεωρούμε ότι η παραπάνω προϋπόθεση αφενός δεν είναι και η μοναδική η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί και να εξασφαλίσει το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο και αφετέρου ενδέχεται να ευθύνεται για την καθυστερημένη λήψη θέματος πτυχιακής εργασίας, άρα και του πτυχίου, για πολλούς φοιτητές. Θεωρούμε ότι κανένα μάθημα δεν είναι πιο σημαντικό από τα άλλα και ότι το καθένα έχει το ειδικό του βάρος. Γι αυτό, προτείνουμε ως τυπική προϋπόθεση να είναι ο φοιτητής να έχει περάσει 38 μαθήματα όποιας κατηγορίας (όσα δηλαδή και σήμερα, 23 υποχρεωτικά κορμού και 15 υποχρεωτικά κατεύθυνσης) και αν ο επιβλέπων καθηγητής της πτυχιακής εργασίας κρίνει ως προϋπόθεση κάποιο επιπλέον μάθημα ή μαθήματα να συνεννοείται προσωπικά με τον εκάστοτε φοιτητή. Έτσι, θα αποφευγχθούν και κάποια παράδοξα, όπως πχ: Για να αναλάβει ενας φοιτητής μια πτυχιακή εργασία με θέμα τις σύγχρονες συμφωνικές ορχήστρες, οφείλει να έχει περάσει το μάθημα της παρασημαντικής της ψαλτικής τέχνης (υποχρεωτικό κορμού) και όχι το μάθημα «η συμφωνική ορχήστρα μετά το 1950» (επιλογής πρώτης κατεύθυνσης).

Εξετάσεις επί πτυχίω
Στο συντοπτικό οδηγό σπουδών σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα που εκδόθηκε τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά δεν αναφέρεται πρόβλεψη για τους επί πτυχίω όπως ισχύει και για το παλαιό πρόγραμμα σπουδών. Θεωρούμε ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής και ζητούμε να συμπεριληφθεί ώστε να μη βρεθούμε προ απροόπτων.

Λειτουργία Στούντιο
Μπορεί η σχολή μας να έχει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο στούντιο, αλλά η χρήση του περιορίζεται μόνο για λίγα μαθήματα και ενδεχομένως κάποια μικρά project. Εφόσον η σχολή μας διαθέτει στούντιο υψηλών προδιαγραφών προτείνουμε να βρεθεί ένας τρόπος αξιοποίησής του από τους φοιτητές του τμήματος τόσο για ακαδημαϊκούς λόγους (εξοικείωση με την ηχοληψία) όσο και προσωπικούς / καλλιτεχνικούς (πρόβες, παραγωγή demo κ.λ.π). Αναγνωρίζουμε ότι ένας τέτοιος ακριβός και ευαίσθητος εξοπλισμός δεν μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, παρόλ’ αυτά αυτό δεν είναι άλλοθι για να μην αξιοποιείται πλήρως. Άλλωστε, αρχιακά, η αξιοποίηση ολόκληρης της περιουσίας του πανεπιστήμιου πρέπει να προσανατολίζεται στη χρήση της από τους ίδιους τους φοιτητές.

Αφυπηρετήσεις καθηγητών
Με το θάνατο του κ. Ζώτου και την αφυπηρέτηση της κ. Ψυχοπαίδη, το δυναμικό της σχολής μειώθηκε κατά δύο μέλη ΔΕΠ. Σε βάθος πενταετίας αναμένεται η αφυπηρέτηση αρκετών ακόμα (κ. Ζέρβος, Φιτσιώρης, Σπυρίδης, Λουτζάκη, ίσως και άλλοι). Στα πλαίσια της μείωσης των λειτουργικών δαπανών της εκπαίδευσης για να γίνει ο δημόσιος τομέας «βιώσιμος» (με τον τροϊκανό ορισμό της βιωσιμότητας βέβαια!) έχουμε δεσμευτεί ως χώρα μέσω των μνημονίων σε μία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ότι χωρίς αναπλήρωση της θέσης τουλάχιστον κάποιων από τους καθηγητές που αναμένεται να αφυπηρετήσουν στο κοντινό μέλλον θα διακυβευτεί επί της ουσίας η ικανότητα λειτουργίας του τμήματος με δραματικές συνέπειες, όπως ακόμα και η συγχώνευσή του με το θεατρικό ή κάποιο άλλο τμήμα μουσικών σπουδών ή ακόμα και το ολικό του κλείσιμο. Ζητάμε από τους αρμόδιους φορείς του τμήματος να μεριμνήσουν γι αυτό πριν να έρθουμε προ τετελεσμένων γεγονότων και να είναι πολύ αργά.

Εκτός όμως από τα εσωτερικά ζητήματα του τμήματός μας, τα οποία εμπίπτουν ως επί το πλείστον στις αρμοδιότητές του τμήματος και στα όργανά του, είναι στο προσκήνιο μια σειρά από επιπλέον ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τα όρια που βάζουν οι μνημονιακές πολιτικές και αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξη του τμήματός ενώ ναρκοθετούν και τις όποιες προοπτικές έχει ένας απόφοιτός του.


Σχέδιο Αθηνά και φημολογούμενη συγχώνευση με θεατρικό ή με άλλο τμήμα Μουσικών Σπουδών
Το σχέδιο Αθηνά έκανε ήδη την εμφάνισή του και από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά η γεωγραφία των σχολών στη χώρα αλλάζει δραματικά. Τελικός στόχος, ο αριθμός των τμημάτων που θα μείνουν να είναι κοντά στο 60% των σημερινών. Η μείωση των σχολών γίνεται είτε μέσω καταργήσεων είτε μέσω συγχωνεύσεων. Το κράτος τα τελευταία χρόνια, επιμένοντας εμμονικά στο να θυσιάζει τις ζωές μας για «αριθμούς» μας αποδεικνύει περίτρανα ότι μοναδικό κριτήριο για τις επιλογές του δεν είναι η πιο εύρυθμη λειτουργία κάποιων θεσμών (όπως παιδεία ή υγεία) αλλά η συμόρφωση των δημοσιονομικών τους με τα όσα η τρόικα επιβάλλει.
Έτσι λοιπόν, με δεδομένα τα επίπεδα υποχρηματοδότησης, η οποία πολλές φορές δε φτάνει ούτε για τα στοιχειώδη (π.χ. θέρμανση και φωτοτυπίες), πολλά τμήματα βρίσκονται να χορεύουν στο χορό του Ζαλόγγου, περιμένοντας να πέσουν στον γκρεμνό, να θυσιαστούν για χάρη της «οικονομικής εξυγείανσης».
Άλλοστε, η σύγχρονη εμπειρία από τα αντίστοιχα σχέδια «Αθηνά» αποδεικνύουν ότι επουδενί δε βελτιώθηκε η ποιότητα υπηρεσίων, αντιθέτως υποβαθμίστηκε, οδήγησε σε απολύσεις προσωπικού, σε κλείσιμο κομβικών μονάδων, σε λιγότερο ποιοτική λειτουργία και στην ταλαιπωρία και τη μη εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού. Οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχολικών μονάδων, νοσοκομείων και διοικητικών οργανισμών του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Όσον αφορά το τμήμα μας δεν έχει χτυπήσει την πόρτα επίσημα το σχέδιο Αθηνά. Παρολ’αυτά υπάρχει μία έντονη φημολογία η οποία πρέπει να μας κάνει να επαγρυπνούμε. Οι «κακές γλώσσες» μιλούν για ενδεχόμενη συγχώνευση με το τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής ή κάποιο άλλο τμήμα Μουσικών Σπουδών της επαρχίας.
Άλλοστε, το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ναυπλίου από την επόμενη χρονιά παύει να υπάρχει. Ποιος μας εγγυάται ότι άλλα κριτήρια θα ισχύσουν σε λίγους μήνες για εμάς; Προκειται για τμήματα αρκετά ομοειδή ως προς το ύφος της σχολής, τη «χρησιμότητά» τους στην κοινωνία, το γνωσιακό αντικείμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων τους.


Κατάργηση μαθήματος μουσικής στα σχολεία
Την προηγούμενη χρονιά, μέσα από τις συνελεύσεις μας και κάποιες δράσεις μας είχαμε αναδείξει το ζήτημα της δρομολογούμενης κατάργησης του μαθήματος της μουσικής στη σχολική εκπαίδευση. Η συγχώνευση όλων των καλλιτεχνικών μαθημάτων σε ένα και η δυνατότητα διασκαλίας του από εκπαιδευτικούς μη αρμόδιων ειδικοτήτων (πχ φιλόλογοι ή γυμναστές) επί της ουσίας εξοβελίζει την τέχνη από τα σχολεία και πετάει πολλούς από μας στην ανεργία. Και όλα αυτά γιατί; Επειδή έχει δεσμευτεί το κράτος να μειώσει κατά 150.000 τους δημόσιους υπαλλήλους μέχρι το 2015 και ο βωμός της τρόικας απαιτεί τη θυσία και εκπαιδευτικών.
Για τη φετινή χρονιά (’12-’13) η απόφαση αυτή παρέμεινε μόνο για το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών. Βεβαίως όχι χαριστικά αλλά μετά από αντιδράσεις. Για την ερχόμενη χρονιά τίποτα δεν είναι όμως ακόμα σαφές. Υπάρχει με υπαρκτούς όρους το ενδεχόμενο να περάσει η απόφαση αυτή σε ολόκληρη την εγκύκλιο εκπαίδευση.
Ζητάμε από τους φορείς του τμήματος να ζητήσουν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για το τι μέλλει γενέσθαι, ώστε να δρομολογήσουμε σε άμεσο διάστημο τις κινήσεις μας. Επίσης, να μας ενημερώσει το εν εστάλη τελικώς –και αν όχι γιατί- και ποια ήταν η απάντηση στην καταδικαστική επιστολή αυτής της απόφασης από κάποιους καθηγητές, με επικεφαλής την κ. Χρυσοστόμου, εκ μέρους του τμήματος μας.

Εφαρμογή νόμου Διαμαντοπούλου - Αρβανιτόπουλου στο τμήμα μας και γενική συνέλευση τμήματος
Όπως η κοινή λογική επιτάσσει, αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το πως ο διδασκόμενος, δηλαδή ο φοιτητής, θα αποκτήσει κάποιες γνώσεις – εφόδια.Κεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας λοιπόν είναι οι φοιτητές, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Όλα τα υπόλοιπα (από μέλη ΔΕΠ έως και βιβλία) είναι τα «εργαλεία» για την επίτευξη του στόχου αυτό. Με αυτό το σκεπτικό, του ότι δεν μπορεί κανείς να αποφασίζεις για τους φοιτητές χωρίς τους φοιτητές, μετά από διεκδικήσεις και αγώνα, κατακτήθηκε η συμμετοχή των φοιτητών στη συνδιοίκηση, στα συλλογικά όργανα δηλαδή του πανεπιστημίου (γενικές συνελεύσεις τμημάτων και  τομέων, στη σύγκλητο κλπ). Τα πράγματα όμως με τους νόμους Διαμαντοπούλου – Αρβανιτόπουλου άλλαξαν, εννοείται προς μια αντιδραστικότερη κατεύθυνση η οποία αλλοιώνει το δημοκρατικό χαρακτήρα του πανεπιστήμιου. Το τμήμα μας δε θα μπορούσε να μείνει ανέπαφο από αυτή τη λαίλαπα.
Με την έλευση του 2013 η γενική συνέλευση τμήματος (το ανώτερο όργανο δηλαδή του τμήματος, το οποίο αποφάσιζε για τα ζωτικά ζητήματά του, διαμόρφωση προγράμματος σπουδών, διαχείριση οικονομικών κ.α.) αλλάζει σύνθεση και αρμοδιότητες.
Ενώ μέχρι τώρα οι φοιητές είχαν δικαίωμα συμμετοχής με αριθμό μελών ίσο με το 50% των μελών ΔΕΠ, για να μπορούν να έχουν λόγο για όσα συμβαίνουν γι αυτούς, πλέον δικαιούνται έναν και μοναδικό εκπρόσωπο. Η θέση αυτή είναι αμειγώς προσχηματική γιατί ούτε ποσοτικά παίζει ρόλο (1 φοιτητής απέναντι σε δεκάδες μέλη ΔΕΠ) αλλά ούτε και ποιοτικά. Δεν εξασφαλίζεται επουδενί εκείνος ο πλουραλισμός απόψεων ο οποίος υπάρχει ανάμεσα στους φοιτητές κάθε τμήμαατος και αποτυπώνεται αριθμητικά από τα αποτελέσματα των εκλογών του φοιτητικού συλλόγου.
Επιπλέον, η γενική συνέλευση του τμήματος έχει απολέσει τις βασικές τις αρμοδιότητες. Ενώ μέχρι τώρα αποφάσιζε για τη διαμόρφωση προγράμματος σπουδών, την προκύρηξη θέσεων μελών ΔΕΠ ανάλογα με τις ανάγκες του, την οικονομική διαχείριση, διοικητικά ζητήματα κλπ, πλέον όχι ΜΟΝΟ συμβουλευτικό και γνωματευτικό ρόλο, όχι αποφασιστικό. Γι αυτά τα ζητήματα αποφασίζει πλέον η κοσμητεία και τα συμβούλια διοίκησης, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό οι εξωπανεπιστημιακοί μάνατζερ.
Ειδικά για το τμήμας μας, οι εκλογές για ανάδειξη του προέδρου της γενικής συνέλευσης τμήματος έγινε μια εβδομάδα πριν τις διακοπές των χριστουγέννων, εν κρυπτώ, χωρίς να έχει γίνει καμία δημοσιοποίηση της διαδικασίας αυτής στο διαδίκτυο ή στους πίνακες ανακοινώσεων της σχολής και χωρίς προηγούμενως να έχει γίνει μια ειλικρινής ενημέρωση και συζήτηση ότι πλέον η γενική συνέλευση τμήματος χάνει το θεσμικό της λόγο ύπαρξης, δηλαδή να ορίζει τα του οίκου της και πλέον γίνεται διακοσμητική.

Καλλιτεχνικά – Μουσικά Σχολεία
Η επίθεση στη μουσική εκπαίδευση δεν αφορά όμως μόνο το τμήμα μας. Η επιβίωση των μουσικών σχολείων είναι υπό διακύβευση. Τα κενά σε καθηγητές τόσο μουσικής - καλλιτεχνικής παιδείας, όσο και γενικής παιδείας, 5 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν επιτρέπουν στα σχολεία αυτά να λειτουργήσουν. Επίσης, το «κόψιμό» των σχολικών για τη μετακίνηση των μαθητών δεν επιτρέπει σε πολλά παιδιά να φοιτήσουν στα ειδικά αυτά σχολεία.
Επειδή σεβόμαστε το έργο και την προσφορά των σχολείων αυτών, επειδή φοιτήσαμε πολλοί από μας σε αυτά, επειδή πολλοί από τους μαθητές σε λίγα χρόνια θα επιλέξουν το τμήμα μας, επειδή πολλοί από εμάς επιθυμούμε να διδάξουμε σε αυτά και επειδή ξέρουμε ότι η επίθεση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση δε θα μείνει μόνο στα σχολεία αλλά θα χτυπήσει την πόρτα μας, είμαστε αλληλέγγυοι με τους μαθητές των καλλιτεχνικών σχολείων, τους γονείς και τους καθηγητές τους και στηρίζουμε τους αγώνες τους.

Εκπτωτικό κουπόνι για φοιτητές Μουσικού
Επειδή η παρακολούθηση μουσικών παραστάσεων για τους φοιτητές του τμήματός μας πέρα από τέρψη και ψυχαγωγία είναι και εργαλείο για την επιστήμη τους, προτείνουμε την προσπάθεια από πλευράς του συλλόγου μας να διεκδικήσει την έκδοση ενός ειδικού κουπονιού το οποίο θα εξασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβασή μας ή τη γενναία έκπτωση στα μουσικά δρώμενα της πόλης μας. Άλλοστε, η εμπειρία από τους συναδέλφους του θεατρικού κλάδου δείχνει ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι επιτεύξιμη.

Δηλώνουμε ότι:
Είμαστε αντίθετοι με τις πολιτικές του μνημονίου, οι οποίες στερούν την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ανιστεκτόμαστε σε κάθε φασιστικό φαινόμενο.
Υπερασπαζιμόστε το Δημόσιο Δωρεάν και Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο
καθώς και τον Πολιτισμό

Προτείνουμε:

·         Μαζική παρουσία και κινητοποίηση στη γενική συνέλευση του τμήματός μας την Τετάρτη 23/01 και να απαιτήσουμε:
Ø  Την υιοθέτηση των αιτημάτων μας αναφορικά με τα ζητήματα του τμήματος και του προγράμματος σπουδών, όπως προκύπτουν από τα παραπάνω και από τη συζήτηση που θα γίνει στη συνέλευσή μας.
Ø  Την επίσημη ενημέρωση για ενδεχόμενη συγχώνευση του τμήματος μας με άλλα και υιοθέτηση καταδικαστικού ψηφίσματος.
Ø  Την ενημέρωση για το ζήτημα της κατάργησης της μουσικής και την υιοθέτηση καταδιαστικού ψηφίσματος
Ø  Την υιοθέτηση ψηφίσματος το οποίο θα καταδικάζει τους πρόσφατους νόμους για την εκπαίδευση καθώς και τη νέα σύνθεση και αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης τμήματος. Την υιοθέτηση απόφασης ότι το όργανο αυτό, στο τμήμα μουσικών σπουδών θα δίνει λόγο και μάλιστα αποφασιστικό, στους φοιτητές του τμήματος.

·         Συμμετοχή στην κινητοποίηση στο υπουργείου Παιδείας την Τετάρτη 30/01 που έχουν εξαγγείλει οι μαθητές των μουσικών σχολείων και οι γονείς τους, με πανό «όχι στην επίθεση στη μουσική εκπαίδευση»

·         Νέα συνέλευση των φοιτητών του τμήματός μας μετά το πέρας της εξεταστικής, εφόσον δεν προκύψουν νέα δεδομένα που θα επιβάλλουν την επίσπευσή της.