24 Αυγ 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ από το dissonArt ensemble

Το dissonArt ensemble, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης, για έργα από 4 έως 8 εκτελεστές.


Τα έργα θα πρέπει να έχουν διάρκεια μέχρι 10 λεπτά και να είναι γραμμένα για οποιονδήποτε συνδυασμό των παρακάτω οργάνων: φλάουτο (άλτο φλάουτο, πίκολο φλάουτο), κλαρινέτο (μπάσο κλαρινέτο), δύο (2) βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και πιάνο. Το διαγωνιζόμενο έργο δεν θα πρέπει να έχει εκτελεστεί δημοσίως, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του παρόντος διαγωνισμού.

Η κριτική επιτροπή θα προκρίνει στον τελικό έξι (6) από τα διαγωνιζόμενα έργα, τα οποία θα παρουσιαστούν από το dissonArt στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73), στις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Στον τελικό νικητή του διαγωνισμού, που θα ανακηρυχθεί από τη κριτική επιτροπή μετά το πέρας της παραπάνω συναυλίας, θα ανατεθεί η σύνθεση ενός συμφωνικού έργου, το οποίο θα εντάξει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στον καλλιτεχνικό της πρόγραμμα της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου (2013-14).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί νέοι και νέες Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1972.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν, εκτός από το διαγωνιζόμενο έργο τους και δύο (2) ακόμη έργα ελεύθερης διανομής, μαζί με ηχογράφησή τους (εάν υπάρχει). Τα δύο (2) έργα ελεύθερης διανομής και οι ηχογραφήσεις τους μπορούν να κατατεθούν και σε ψηφιακή μορφή (pdf/mp3), αν το επιθυμούν οι υποψήφιοι.

Τα παραπάνω έργα θα πρέπει να κατατεθούν σε έξι (6) αντίγραφα, μαζί με βιογραφικό του συνθέτη (στο οποίο θα αναγράφονται απαραιτήτως τηλέφωνα επικοινωνίας) και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, απ’ όπου θα προκύπτει η ιθαγένεια και η ημερομηνία γέννησης και να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2012, στη διεύθυνση:

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Νίκης 73

54622, Θεσσαλονίκη

με την ένδειξη «για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης».

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 257900, εσωτ. 2