27 Αυγ 2012

1η Συνάντηση για υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές μουσικολογίας

Πρόσκληση για ανακοινώσεις
1η Συνάντηση για υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές μουσικολογίας
Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» από την ίδρυσή της έχει μια σταθερή παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας όσον αφορά τη μουσικολογία. Η Βιβλιοθήκη έχει υπάρξει διοργανωτής και συνδιοργανωτής συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων και έχει συμβάλει αποφασιστικά στη γενικότερη πρόοδο της μουσικολογικής έρευνας. 

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Βιβλιοθήκη αποφάσισε να ξεκινήσει ένα νέο θεσμό με τίτλο «Συναντήσεις Νέων Επιστημόνων», δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά ακόμη και σε φοιτητές μουσικολογίας να παρουσιάσουν την εν εξελίξει εργασία τους πάνω στα ερευνητικά τους αντικείμενα.

Μερικοί από τους στόχους αυτού του συνεδρίου, το οποίο θα επαναλαμβάνεται ετησίως, είναι:

να διαχυθεί η γνώση και να υπάρξει σαφής αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών σε όλα τα επίπεδα

 να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές να εξοικειωθούν με την διαδικασία της παρουσίασης των εργασιών τους σε συνέδρια

να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την καλόπιστη κριτική μεταξύ επιστημόνων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν περιλήψεις ανακοινώσεων στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 250 λέξεις. Οι ανακοινώσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα είκοσι λεπτά. Όλες οι περιλήψεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά υπό μορφή συνημμένου αρχείου στο sinantiseis@megaron.gr έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Το πρόγραμμα των επιλεγμένων ανακοινώσεων θα κοινοποιηθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2012.  

Οι περιλήψεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τις παρακάτω πληροφορίες: Το όνομα του συγγραφέα και τη σχέση τους με κάποιο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό Ίδρυμα, τον τίτλο της προτεινόμενης ανακοίνωσης, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (100 λέξεων) του συγγραφέα. Οι ανακοινώσεις μπορούν να αφορούν οποιονδήποτε κλάδο της μουσικολογίας (εθνομουσικολογία, ανάλυση, ιστορική μουσικολογία κ.λπ.). 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=6670

Με εκτίμηση

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης