30 Αυγ 2012

η ιστορία της Τέχνης σε μια φωτογραφία!

Επειδή στο τμήμα μας δε διδάσκεται μάθημα σχετικό με την ιστορία της Τέχνης, μια εικόνα την οποία βρήκαμε στο διαδικτύο λύνει το πρόβλημα αυτό!!ΥΓ. Για τη λήψη του πτυχίου χρειάζονται 52 μαθήματα. Άραγε, δε θα έπρεπε να είναι ένα από αυτά το οποίο θα εξετάζει ιστορικά τη διαπλοκή της μουσικής με τις υπόλοιπες τέχνες και τις κοινωνίες στις οποίες απευθύνονταν; Άραγε, πόσο πληρέστερη θα ήταν η κατανόηση του ιμπρεσιονισμού του Ντεμπισύ, αν την παραλληλίσεις με τους πίνακες του Μονέ; Αντίστοιχα, τα έργα του Μπαχ με τα οικοδομήματα της Αναγεννησιακής περιόδου...