31 Αυγ 2012

Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ σχετικά με την τροποποίηση του Νόμου 4009/2011


Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη Συνεδρίασή της, την 30ή Αυγούστου 2012, εξέφρασε τις σοβαρές αντιρρήσεις της για τον πρόσφατο Νόμο 4076/12.
 
Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο νέος Νόμος δεν αίρουν επί της ουσίας τις αγκυλώσεις και τη δυσλειτουργία του Νόμου 4009/11, ούτε θεραπεύουν τα ζητήματα της συνταγματικότητάς του. Ο νέος Νόμος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου δημόσιου Πανεπιστημίου το οποίο παρέχει εκπαίδευση και παράγει έρευνα υψηλής ποιότητας.
Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να μεταφέρει τις θέσεις της στην προσεχή Έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων, στις 5 Σεπτεμβρίου 2012.
O Πρύτανης
Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης