14 Αυγ 2013

Ανακοίνωση των συλλόγων αποφοίτων των τμημάτων Μουσικών Σπουδών, το οποίο συνυπογράφει και ο σύλλογος φοιτητών του τμήματός μας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε. Κ. Π. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «Μάριος Δ. Μαυροειδής»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου που εστάλη  από το Υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Β/βάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας και το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση του μαθήματος της μουσικής και των καλλιτεχνικών στη Β' και στη Γ' τάξη, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ακόμη πλήγμα στον πολύπαθο χώρο της παιδείας αλλά και του πολιτισμού του τόπου μας, ο οποίος τελεί υπό διωγμόν.

Συγκεκριμένα η μουσική αγωγή αποτελεί μια σύνθετη και διαρκή διαδικασία αισθητικής ευαισθητοποίησης και ψυχοσωματικής ενεργοποίησης των μαθητών όλων των βαθμίδων, αφού μέσω της πρακτικής εφαρμογής της οι μαθητές εκδηλώνουν τις εκφραστικές και τις δημιουργικές τους ικανότητες. Η κατάργηση του  μαθήματος της μουσικής, όπως και των καλλιτεχνικών, στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του γυμνασίου στερεί ουσιαστικά από τους μαθητές τη μοναδική ίσως διέξοδό τους στην ελεύθερη έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και την καλλιτεχνική δημιουργία, όλα δηλαδή τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν τον πυρήνα ενός σύγχρονου δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

 Η διδασκαλία της μουσικής δεν βασίζεται μόνο στο θεωρητικό της υπόβαθρο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επαρκής αφομοίωση της ύλης σε ένα προκαθορισμένο στενό χρονοδιάγραμμα, αλλά απαιτεί την πρακτική εξάσκηση και τη βιωματική εμπέδωση της γνώσης, στοιχεία που προϋποθέτουν βάθος χρόνου. Επιπλέον, η εμπλοκή της μουσικής σε διαθεματικές δράσεις άλλων μαθημάτων και στις εν γένει δραστηριότητες του σχολικού θεσμού απαιτεί την αυτόνομη παρουσία της ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου σε όλες τις γυμνασιακές τάξεις. Μόνο έτσι δύναται να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η έννοια της διαθεματικότητας σε όλους τους τομείς του νέου Γυμνασίου.

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για πολλούς άλλους που δεν είναι εφικτό να αναπτυχθούν επαρκώς στο πλαίσιο μιας ανακοίνωσης, είναι σαφής και δεδομένη η ανάγκη διδασκαλίας της μουσικής και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Εντούτοις, με την νέα αυτή μεθόδευση εκ μέρους των αρμοδίων φορέων του Υπουργείου, η απαξίωση της μουσικής και καλλιτεχνικής αγωγής κάθε άλλο παρά αποσκοπεί στην αναβάθμιση και βελτίωση μιας ολοκληρωμένης ουσιαστικής παιδείας. Αντιθέτως, στοχεύει στη δημιουργία ενός τεχνοκρατικού και αυτοματοποιημένου συστήματος παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, που οδηγεί στη δημιουργία προσωπικοτήτων χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη, καθ' ολοκληρίαν κατάλληλων για τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στον τόπο μας.

Όσον αφορά στους συναδέλφους καθηγητές, το υπουργείο δεν διστάζει να υποβαθμίσει αντικείμενα τέχνης και πολιτισμού στο βωμό υλοποίησης αντεργατικών μέτρων όπως η κατάργηση οργανικών θέσεων με σκοπό μετακινήσεις, διαθεσιμότητες και απολύσεις, παρ' όλο που τρία χρόνια πριν εκδόθηκαν τα νέα σχολικά βιβλία για το μάθημα της μουσικής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη κατάργηση του μαθήματος σε δύο γυμνασιακές τάξεις, αποδεικνύει περίτρανα πως δεν υπάρχει κανένας παιδαγωγικός στόχος στο σχεδιασμό του νέου ωρολογίου προγράμματος: πρέπει απλά να συμπληρωθεί ο αριθμός των απολύσεων που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στην τρόικα.

Αντιτασσόμενοι στο σκοπό αυτό απαιτούμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος. Θεωρούμε ότι το μάθημα της μουσικής, όπως επίσης και των καλλιτεχνικών, πρέπει να διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μόνιμης σχολικής χορωδίας, μοντέλο αντίστοιχο με τα λύκεια της Κύπρου και πολλών άλλων χωρών. Παράλληλα ζητάμε κάθε σχολείο να διαθέτει εξοπλισμένο Εργαστήριο Μουσικής σε ξεχωριστό ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τέλος, όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ζητάμε να εξεταστεί σοβαρά από την πλευρά του υπουργείου η διδασκαλία της μουσικής και στα νηπιαγωγεία από τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς Μουσικής Αγωγής.