8 Φεβ 2013

Ανάπτυξη Πλατφόρμας e-Audition από την Ε.Λ.Σ

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μια διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι νέοι δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους σχετικά με το καλλιτεχνικό έργο του φορέα. Μέσα από την υλοποίηση on-line διαγωνισμών, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα αναγγέλει διαγωνισμούς σχετικά με τις παραγωγές της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου, και οι νέοι δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν τις προτάσεις τους για συγκεκριμένους τομείς καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έτσι θα μπορούν να προτείνουν τις προτάσεις τους ενδυματολόγοι, σκηνογράφοι κτλ, για την κάθε παράσταση ώστε ο φορέας να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί την καλύτερη πρόταση και να την υλοποιήσει στο πλαίσιο της κάθε παραγωγής. Οι νέοι καλλιτέχνες όπως ερμηνευτές, χορευτές κτλ, θα μπορούν να ανεβάζουν δείγμα της δουλειάς τους, σε video και ήχο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Εθνική Λυρική Σκηνή να έχει πρόσβαση σε πληθώρα νέων δημιουργών, να αξιολογεί τις ικανότητες και το επίπεδό τους και να καταλήγει στην επιλογή συνεργατών για τις παραγωγές της. Συγκεκριμένα, το παρόν έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη/υλοποίηση των κάτωθι εφαρμογών/υπηρεσιών:
1. Υπηρεσία Διαδραστικής Συμμετοχής Δημιουργών Σκηνογράφων
2. Υπηρεσία Διαδραστικής Συμμετοχής Δημιουργών Σκηνοθετών
3. Υπηρεσία Διαδραστικής Συμμετοχής Δημιουργών Κοστουμιών
4. Υπηρεσία Διαδραστικής Συμμετοχής Καλλιτεχνών - Χορευτών
5. Υπηρεσία Διαδραστικής Συμμετοχής Καλλιτεχνών - Ερμηνευτών
6. Υπηρεσία Διαδραστικής Συμμετοχής Καλλιτεχνών –Μουσικών
7. Τρισδιάστατος εικονικό κόσμο της τέχνης Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες αποτελούν το βασικό πυρήνα του έργου e-audition, το οποίο αποτελεί,για την υλοποίηση των διαγωνισμών για την επιλογή δημιουργικών προτάσεων προκειμένου αυτές να υιοθετηθούν από την ΕΛΣ. Επίσης προβλέπεται η Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία της πλατφόρμας . Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Εθνική Λυρική Σκηνή - Αθήνα Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (185.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:

Ολοκλήρωση του έργου Ιούνιος 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Πανεπιστημίου 39 – Αθήνα, 3ος όροφος, Πληροφορίες: κ. Λ. Τέντζερη
E-mail: tentzeri@nationalopera.gr
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: www.nationalopera.gr

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-Audition», ο οποίος εντάσσεται στο έργο:«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ e-Audition», που υλοποιεί η ΕΛΣ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.