6 Μαρ 2013

Απόφαση της ΓΣ του ΤΕΙ Ηπείρου σχετικά με την επί της ουσίας κατάργηση του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Άρτας


Παρακάτω παραθέτουμε το απόσπασμα που αφορά το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.

(1)    Σχολή ΤεχνολογίαΣ Ηχου & Μουσικών Οργάνων
Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (σε μεταβατικότητα)
Η υπαγωγή του Τμήματος σε καθεστώς «μεταβατικότητας» ισοδυναμεί με ετεροχρονισμένη κατάργησή του, αφού πλέον το Τμήμα δεν θα δέχεται εισακτέους και η λειτουργία του προκαθορίζεται να λήξει τον Οκτώβριο του 2018, με την αποφοίτηση όλων των υφιστάμενων φοιτητών του, οπότε και προβλέπεται το επιστημονικό του προσωπικό να μεταφερθεί σε ένα Τμήμα με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο (Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με έδρα το Ληξούρι).
Το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, στα 13 χρόνια ζωής του έχει κατά γενική ομολογία καταστεί οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής οντότητας του Ιδρύματος και της πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής της Ηπείρου. Η μοναδικότητα ως αντικείμενο στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση και η εθνικά αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα του έργου του και πρωτοτυπία του προγράμματος σπουδών του, προσδίδουν στο Ίδρυμά μας σημαντική αναγνωρισιμότητα και κύρος.
Η προτεινόμενη κατάργησή του κρίνεται αβάσιμη, για λόγους ακαδημαϊκούς, ουσιαστικούς  και στρατηγικούς:
·         Η μελέτη της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής μέσα από το πρίσμα της εφαρμοσμένης εθνομουσικολογίας, δηλ. της πρακτικής της οργανοχρησίας που συνδυάζεται με τη σχετική θεωρητική μουσικολογική κατάρτιση και την κοινωνικο-πολιτισμική θεώρηση του μουσικού πολιτισμού, συγκροτεί ένα διακριτό και σαφώς καθορισμένο επιστημονικό αντικείμενο, με μοναδική παρουσία στα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα.
·         Η επιστράτευση ενεργών και καταξιωμένων λαϊκών μουσικών στο ρόλο του διδάσκοντα, για την υλοποίηση ενός μεγάλου μέρους του προγράμματος σπουδών,  συνιστά πέρα από ουσιαστική πρόταση αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεσμική αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο λαϊκό πολιτισμό.
·         Το Τμήμα παρουσιάζει μεγάλη ελκυστικότητα, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά 1ης – 3ης προτίμησης από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, ενώ το 97,5% των εισακτέων γενικής σειράς έχουν βαθμό εισαγωγής άνω της βάσης του 10.  
·         Η εδραίωση του Τμήματος ακαδημαϊκά και κοινωνικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ενός πολύ μεγάλου αριθμού ενεργών φοιτητών στο Ίδρυμά μας και την καταξίωσή του στην κοινή συνείδηση και την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Η στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματός μας έχει, ως ένα από τους βασικούς της πυλώνες, τη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας του εν λόγω Τμήματος μέσα από πρακτικές  εξωστρέφειας, όπως τα διεθνή θερινά σχολεία, διεθνείς συνεργασίες με την παροχή προγραμμάτων δικαιόχρησης σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, δραστηριότητες που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στο Ίδρυμά μας και την τοπική κοινωνία και θα εδραιώσουν περαιτέρω τη φήμη του στο εξωτερικό.
Είναι προφανώς παράλογο μια ακαδημαϊκή μονάδα δυναμική, εύρωστη, με διακριτό ακαδημαϊκό στίγμα, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και διεθνή καταξίωση να καταργείται, και ταυτόχρονα να ακρωτηριάζεται ένα ζωτικό Τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ηπείρου, παραχαράσσοντας έτσι και την ιδιαίτερη ταυτότητά του.
Ο ανορθολογισμός και οι καταστροφικές συνέπειες της πρότασης κατάργησης του Τμήματος είναι προφανείς για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και για όσους μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα διατήρησης και ανάπτυξης ενός Τμήματος που συνδέεται άμεσα με την πολιτισμική ανάπτυξη και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, το διακριτό χαρακτήρα του ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και εν γένει με το ζήτημα της ελληνικής ταυτότητας και πολιτισμού.